Facebook

Języki

Klasy jakości sklejki

Skrócona klasyfikacja sklejek ze względu na wygląd powierzchni

Sklejka liściasta – EN – 635 – 2

Klasa

Charakterystyka dopuszczalnych wad powierzchni

I

Sęki zdrowe zrośnięte do 15 mm ø, ale nie więcej niż suma 30 mm ø/m2

Sęki zepsute wypełnione do 6 mm ø oraz w ilości do 2 szt./m2

Pęknięcia wypełnione do 1/10 długości płyty, 3 mm ø, 3 szt./m

Wstawki z drewna do 3 szt./m2

Nieznaczne zróżnicowanie barwy

Uszkodzenia krawędzi płyty do 2 mm

II

Sęki zdrowe zrośnięte do 35 mm ø

Sęki zepsute wypełnione oraz otwory po sękach wypełnione do 10 mm ø i w liczbie do 3 szt./m2

Pęknięcia wypełnione do 5 mm szerokości, 1/5 długości płyty, 3 szt./m

Wstawki z drewna do 6 szt./m2

Nieznaczne zróżnicowanie barwy

Uszkodzenia krawędzi płyty do 5 mm

III

Sęki zdrowe zrośnięte do 50 mm ø

Sęki zepsute wypełnione oraz otwory po sękach wypełnione do 40 mm ø

Pęknięcia wypełnione do 20 mm szerokości, 1/3 długości płyty, 3 szt./m

Wstawki

Przebarwienia

Przebicia klejowe do 5% powierzchni płyty

Przeszlifowania do 1% powierzchni płyty

Uszkodzenia krawędzi do 5 mm

IV

Z wieloma wadami, nienaprawiane

Sklejka iglasta – EN – 635 – 3

Klasa

Charakterystyka dopuszczalnych wad powierzchni

I

Sęki zdrowe zrośnięte do 15 mm ø, ale nie więcej niż suma 30 mm ø/m2

Sęki zepsute wypełnione do 6 mm ø oraz w ilości do 2 szt./m2

Pęknięcia wypełnione do 1/10 długości płyty, 3 mm ø, 3 szt./m

Wstawki z drewna do 5 szt./m2

Nieznaczne zróżnicowanie barwy

Uszkodzenia krawędzi płyty do 2 mm

II

Sęki zdrowe zrośnięte do 50 mm ø

Sęki zepsute wypełnione oraz otwory po sękach wypełnione do 25 mm ø i w liczbie do 6 szt./m2

Pęknięcia wypełnione do 10 mm szerokości, 1/3 długości płyty, 3 szt./m

Wstawki

Nieznaczne zróżnicowanie barwy

Uszkodzenia krawędzi płyty do 5 mm

III

Sęki zdrowe zrośnięte do 60 mm ø

Sęki zepsute wypełnione oraz otwory po sękach wypełnione do 40 mm ø

Pęknięcia wypełnione do 15 mm szerokości, 1/2 długości płyty, 3 szt./m

Wstawki

Przebarwienia

Przebicia klejowe do 5% powierzchni płyty

Przeszlifowania do 1% powierzchni płyty

Uszkodzenia krawędzi do 5 mm

IV

Z wieloma wadami, nienaprawiane

Wymagania dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klienta.

Szczegółowy opis cech i wad dopuszczalnych w poszczególnych klasach jakości powierzchni można znaleźć w normach PN-EN 635-1, 2, 3