Facebook

Języki

Sklejka- informacje ogólne

Surowcem używanym do produkcji sklejki jest drewno sosnowe, brzozowe, olchowe oraz bukowe. Podstawą nazwy sklejki jest drewno użyte na warstwy zewnętrzne. Sklejki mogą być skonstruowane z drewna jednego lub kilku rodzajów botanicznych (np. sklejka brzozowa jednorodna lub sklejka brzozowa mieszana, tzw. “combi”). Celem produkcji sklejki jest uzyskanie tworzywa drzewnego o dużych płaszczyznach i lepszych właściwościach od drewna litego.


Podział sklejki ze względu na rodzaj spoiny klejowej

Typ spoiny

Wymagania

suchotrwała – na bazie żywicy mocznikowo – formaldehydowej

Przeznaczona do użytkowania w warunkach suchych (wg PN-EN 636 klasa techniczna EN 636-1) spełniająca wymagania 1 klasy sklejenia wg PN-EN 314-2

półwodoodporna* - z jasną spoiną klejową – produkowana na bazie żywicy mocznikowo-melaminowo-formaldehydowej

Przeznaczona do użytkowania w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 636 klasa techniczna EN 636-2) spełniająca wymagania 2 klasy sklejenia wg PN-EN 314-2

wodoodporna* - na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej

Przeznaczona do użytkowania w warunkach zewnętrznych  (wg PN-EN 636 klasa techniczna EN 636-3) spełniająca wymagania 3 klasy sklejenia wg PN-EN 314-2

*wodoodporność – dotyczy spoiny klejowej. Drewno użyte do produkcji sklejki jest materiałem naturalnym. O jego trwałości w znacznej mierze decyduje sposób użytkowania i zabezpieczenie przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Wszystkie sklejki ogólnego przeznaczenia produkowane są w klasie higieniczności E1, co potwierdzają atesty wydane przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Sklejki z powierzchniami uszlachetnionymi filmem fenolowym i melaminowym mogą być używane do opakowań i transportu żywności zgodnie z atestem na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.


Zastosowania sklejek

BUDOWNICTWO – do budowy ścian działowych, sufitów, drzwi, na poszycia dachów, na okładziny ścian, podłóg, sufitów, jako materiał konstrukcyjny, do systemów szalowań, deskowań, jako podesty rusztowań

MEBLARSTWO – do produkcji mebli domowych, biurowych, szkolnych i innych

PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY I TRANSPORTOWY – na wykładziny ścian jako podłogi, elementy konstrukcji kabin

PRZEMYSŁ OPAKOWAŃ – skrzynie, pudełka, elementy zabezpieczeń ładunków

PRZEMYSŁ STOCZNIOWY I SZKUTNICTWO – wyposażenie wnętrz statków, ściany i podłogi ładowni statków, wyposażenie wnętrz jachtów i łodzi