WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
14. lutego 2014

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000143161 zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 kwietnia 2014 roku, na godz. 9°° Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Domu Technika NOT, Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6, sala konferencyjna.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad przez zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Zarządu za rok obrachunkowy 2013.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 7. Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2014.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku.
 10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
 11. Wybory Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały o składzie ilościowym Zarządu.
 13. Wybory członków Zarządu.
 14. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 16 dni przed jego terminem.


Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.


Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Ustawy o rachunkowości.


                                                                        ZARZĄD SPÓŁKIWesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
11. grudnia 2013Program Aktywności Pracowniczej
15. maja 2013

Zachęcamy Pracowników Bydgoskich Zakładów Sklejek „Sklejka-Multi” S.A. do przesyłania na adres: pap@sklejka.pl wypełnionego formularza „Wniosek Programu Aktywności Pracowniczej”.

Załącznik:


Formularz „Wniosek Programu Aktywności Pracowniczej"WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
6. maja 2013

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000143161 zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2013 roku, na godz. 9°° Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Domu Technika NOT, Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6, sala nr. 202.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Zarządu za rok obrachunkowy 2012.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 7. Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2013.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia strat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru Rady Nadzorczej.
 11. Wybory Rady Nadzorczej.
 12. Wybory Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 13. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego terminem.


Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.


Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Ustawy o rachunkowości.ZARZĄD SPÓŁKIWALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
22. maja 2012

Poz. Bydgoskie Zakłady Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy KRS 0000143161 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy KRS, wpis do rejestru 12.12.2002 r.
Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000143161 zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 czerwca 2012 roku, na godz. 9°° Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Domu Technika NOT, Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6, s. konferencyjna, parter.

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Zarządu za rok obrachunkowy 2011.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7.Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011.
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2012.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10.Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11.Dyskusja i wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego terminem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Ustawy o rachunkowości.

ZARZĄD SPÓŁKINowości produktowe - sklejka laminowana
20. lutego 2010

Laminowana

więcej...

Nowości produktowe - sklejka fornirowana
20. lutego 2010

więcej...

ISO 9001:2000
5. kwietnia 2008

więcej...

DOMENA EUROPEJSKA
2. stycznia 2008

więcej...

więcej >>