SKLEJKA
   
I. Sklejki ogólnego przeznaczenia:
(wodoodporne i suchotrwałe)
 • liściaste (brzozowe, olchowe, bukowe)
 • iglaste (sosnowe)

II. Sklejki techniczne:
 • szalunkowe - foliowane i bakelizowane
 • foliowane -  gładkie i z powierzchniami antypoślizgowymi
 • foliowane - do prefabrykacji betonów
 • kontenerowe
 • na podłogi ładowni statków
 • na wykrojniki (do obróbki laserem)
 • głuszące dźwięki
 • na inne, specjalistyczne przeznaczenia

III. Sklejki meblowe:
 • wodoodporne fornirowane
 • ogólnego przeznczenia - suchotrwałe

IV. Folie:
 • techniczne - fenolowe (wodoodporne)
 • meblowe - mocznikowe - FINISH
  (wykończone warstwą lakieru)

V. Żywice fenolowo - formaldehydoweBudowa i dane ogólne

Surowcem do produkcji sklejki jest drewno sosnowe, brzozowe, olchowe oraz bukowe. Podstawą nazwy sklejki jest drewno użyte na warstwy zewnętrzne. Sklejki mogą być skonstruowane z drewna jednego lub kilku rodzajów botanicznych
(np. sklejka brzozowa jednorodna lub sklejka brzozowa mieszana, tzw. "combi").
Do budowy sklejek używa sie warstw forniru o grubościach od 1,5 do 2,5 mm.

Formaty: standardowe:

formatki:wg zamówienia:

2130 x 1220 mm
 
2440 x 1220 mm
 
2500 x 1250 mm
 
2250 x 1530 mm
(9 - 18 mm tylko na wykrojniki)
 Zakres grubości produkowanych sklejek wynosi od 4 do 45 mm.
   
Rodzaj użytego surowca drzewnego pozwala na ogólny podział sklejek wg gęstości:
 • sklejki iglaste                                               - do 680 kg/m3
 • sklejka liściasta (olcha / brzoza)                - do 740 kg/m3
 • sklejka bukowa                                             - do 780 kg/m3


Wilgotność sklejki wynosi od 5 do 12 %.

 
Wytrzymałość na zginanie statyczne jest określona sumą wytrzymałości wzdłuż i w poprzek włókien obłogu i wynosi nie mniej niż 80 MPa. Moduł sprężystości przy zginaniu statycznym wynosi, przy układzie włókien w obłogu:
   
 • podłużnym                                                      - ok. 7500 MPa
 • poprzecznym                                                  - ok. 6000 MPa

Przy zmianie budowy sklejki pod kątem wymagań klienta wytrzymałość ta może znacznie wzrosnąć.
Wpływ na to ma kombinacja grubości warstw fornirów oraz rodzajów użytego drewna.