SKLEJKA
   

Bydgoskie Zakłady Sklejek
"SKLEJKA - MULTI" S.A.
85-752 Bydgoszcz, ul. Fordońska 154

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143161

Kapitał Zakładowy 1 000 000,00 PLN

NIP 554-10-00-209

Regon 090480375SEKRETARIAT ZARZĄDU
tel. +48 52 342 05 00
tel. +48 52 342 50 61 w.203
fax.+48 52 342 06 73

e-mail:
   
             Gdzie kupisz nasze wyroby?

   

SPRZEDAŻ

tel. +48 52 346 58 21

tel. +48 52 342 50 61 w.232, 233, 251, 255
fax +48 52 346 58 20
e-mail:
 
m.kosien@sklejka.pl
 
a.czajkowska@sklejka.pl
 
j.rudnicka@sklejka.pl
 
m.gladykowska@sklejka.pl
 
w.brzykcy@sklejka.pl
 

MARKETING
tel. +48 52 342 50 00
tel. +48 52 342 50 61 w.284, 290, 295
fax +48 52 348 94 17
e-mail:
 
m.kosien@sklejka.pl
 
g.rekowski@sklejka.pl
 
k.brychczynski@sklejka.pl
 
k.dzieweczynska@sklejka.pl
 
l.michniewski@sklejka.pl
   

   
KADRY
tel. +48 52 342 50 61 w. 226, 230

e-mail:
a.lorek@sklejka.pl
 
b.kasprzyk@sklejka.pl
   
FINANSE
tel. +48 52 342 78 60
tel. +48 52 342 50 61 w.219
e-mail:
p.komorowski@sklejka.pl
 
b.banas@sklejka.pl
ZAOPATRZENIE I TRANSPORT
tel. +48 52 346 58 01
tel. +48 52 342 50 61 w.235, 249

e-mail:
d.krawczynska@sklejka.pl
 
b.rochowiak@sklejka.pl
TECHNOLOG
tel. +48 52 342 50 61 w.242, 243

e-mail:
m.zajdler@sklejka.pl
p.zabrzenski@sklejka.pl
w.krasicki@sklejka.pl
   
UTRZYMANIE RUCHU
tel. +48 52 342 50 61 w.253
fax +48 52 346 58 10

e-mail:
p.watorowski@sklejka.pl
SKŁAD SUROWCA DRZEWNEGO
tel. +48 52 346 58 15
tel. +48 52 342 50 61 w.280

e-mail:
a.pander@sklejka.pl
   
LABORATORIUM I KONTROLA JAKOŚCI
tel. +48 52 342 50 61 w.246

e-mail:
w.krasicki@sklejka.pl
SKLEP FIRMOWY (SKLEJKI)
czynny: Pon - Pt w godz. 7.00 - 15.00
tel. +48 52 346 58 00
tel. +48 52 342 50 61 w.252


(WAŁKI, KACZANY, BRYKIETY, ZRZYNY)
czynny: Pon - Pt w godz. 7.00 - 15.00

tel. +48 603 948 024

   
INFORMATYKA
tel. +48 52 342 50 61 w.289
e-mail:
informatyk@sklejka.pl
MAGAZYN TECHNICZNY
czynny: Pon - Pt w godz. 7.00 - 15.00
tel. +48 52 342 50 61 wew. 236 lub 274
tel. +48 723 669 766

e-mail:
mag.techniczny@sklejka.pl