Facebook

Języki

Sklejka z wkładem aluminiowym

Opis: 

Jest to płyta wodoodporna, produkowana na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej, przeznaczona do użytkowania w warunkach zewnętrznych (wg PN-EN 636), spełniająca wymagania 3 klasy sklejenia wg PN-EN 314-2, składająca się ze sklejonych ze sobą warstw drewna (fornirów zewnętrznych i środkowych), przy czym włókna sąsiadujących warstw przebiegają najczęściej pod kątem prostym. Wkład aluminiowy w postaci blachy o grubości 0,3 mm jest umiejscowiony wewnątrz sklejki, pomiędzy warstwami forniru, centrycznie lub symetrycznie względem środka sklejki.

Podstawowe dane: 

Grubość i dopuszczalne odchyłki:
(wg PN-EN 315) od 4 do 35 mm.

Formaty standardowe:
Sklejka z wkładem aluminiowym jest wykonywana w formacie 2130 x 1250 mm
lub wg uzgodnień z odbiorcą.

Zastosowanie: 

Stolarka otworowa do produkcji drzwi jako okładzina zewnętrzna lub płycina drzwiowa.

Pliki do pobrania: