Facebook

Języki

Historia firmy

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wraz z serdecznymi podziękowaniami za dotychczasową i przyszłą współpracę.

On this Christmas and New Year, we want to send you our nicest wishes along with many thanks for the present and future partnership.

Die Besten Wunsche zur Weihnachten und Neuem Jahr mit herzlichen Dank fur die bisherige und kunftige Zusammenarbeit.

 


Zakład współpracuje z instytutami i jednostkami badawczymi:

Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu

Akademią Rolniczą w Poznaniu

Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie

Akademią Medyczną w Gdańsku - Międzywydziałowym Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

PKP - Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa w Warszawie

Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie

Państwowym Instytutem Higieny w Warszawie

Polskim Rejestrem Statków w Gdańsku

Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie

Instytutem Pojazdów Szynowych "Tabor" w Poznaniu

Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku

Technischer Űberwachungs -Verein Rheinland/ Berlin - Brandenburg e.V.