Polish producer of plywood

Together since 1914.

Coniferous Pine Plywood

A wood-based board composed of glued plies of wood (outer and middle veneers), whereat the directions of fibre of adjacent plies are staggered by 90°. Face veneers (outer veneers) are made of pine or spruce, while the middle veneers can be of:
• Pine – pine plywood 100%
• Birch, alder, pine – coniferous plywood

Deciduous Birch plywood

A wood-based board composed of glued plies of wood (outer and middle veneers), whereat the directions of fibre of adjacent plies are staggered by 90°. Face veneers (outer veneers) are made of birch or alder, while the middle veneers can be of:
• Birch – birch plywood 100%
• Birch, alder, beech – deciduous plywood
• Birch, alder, beech, pine – combi deciduous plywood

Beech plywood

A wood-based board composed of glued plies of wood (outer and middle veneers), whereat the directions of fibre of adjacent plies a re staggered by 90°. Face veneers (outer
veneers) are made of beech, while the middle veneer s can be of:

-Beech – homogenous beech plywood 100%
-Birch, alder, beech – beech deciduous plywood
-Birch, alder, beech, pine – combined beech plywood

Zobacz wybraną ofertę naszych produktów

Bydgoskie Zakłady Sklejek “SKLEJKA-MULTI” S.A.

Zapraszamy do kontaktu

WSPÓŁPRACUJEMY Z...

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ośrodkiek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie

Akademia Medyczna w Gdańsku – Międzywydziałowym Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

PKP – Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa w Warszawie

Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie