Facebook

Języki

Proces produkcji sklejki

Składowanie oraz magazynowanie surowca

Prostym, tanim i skutecznym sposobem konserwacji drewna jest przechowywanie go w wodzie lub zraszanie wodą surowca znajdującego się na lądzie. Takie składowanie zabezpiecza surowiec przed grzybami i owadami oraz przed pękaniem drewna.

Obróbka hydrotermiczna

W celu właściwego przygotowania drewna do skrawania obwodowego (łuszczenia) należy je uplastycznić w taki sposób, aby tkanka drzewna dawała się skrawać na fornir o gładkiej powierzchni i równomiernej grubości. W naszym zakładzie odbywa się to przez moczenie drewna w gorącej wodzie (warzenie drewna) lub przez pośrednie działanie parą na drewno (parzenie drewna). Parzenie drewna odbywa się w długich basenach betonowych w postaci warzynków. Obróbka hydrotermiczna odbywa się w temperaturze od 40 do 70 stopni C w czasie od 8 do 48 godzin.

Skrawanie obwodowe (łuszczenie) wyrzynków

Wilgotne, ciepłe i okorowane wyrzynki poddaje się skrawaniu na łuszczarkach na cienkie warstwy zwane fornirem lub łuszczką. Wyrzynek umocowuje się centrycznie we wrzeciocne łuszczarki, nadaje się mu ruch obrotowy, a nóż wraz z listwą dociskową wykonuje ruch postępowy w stosunku do wyrzynka. W ten sposób zdejmuje się z wyrzynka od obwodu do środka, po spirali Archimedesa, bezkońcową wstęgę forniru. Zakład pozyskuje głownie forniry grubości 1,5 mm, 2,0 mm oraz 2,5 mm.

Suszenie

Zarówno arkusze jak i kawałki fornirów suszy się przed klejeniem w suszarniach rolkowych. Temperatura powietrza w suszarni waha się zasadniczo w granicach 160-185 stopni C. Wilgotność forniru przed suszeniem jest wysoka i wynosi ok. 30-120%, zaś wilgotność po suszeniu nie powinna przekraczać 6%. Regulacja stopnia wysuszenia forniru odbywa się przez zmianę szybkości posuwu rolek w suszarni. Czas suszenia  w zależności od grubości i rodzaju drewna wynosi przeważnie od 3 do 10 minut.

Formowanie oraz prasowanie zestawów

Nakładanie kleju odbywa się przy pomocy nakładarek 4 lub 2 wałowych z wałami metalowymi ogumionymi lub bez gumy. Klej nakłada się na forniry środkowe z dwóch stron. Wsad kompletuje się tak, aby włókna drzewne w sąsiednich warstwach przebiegały względem siebie pod kątem prostym (na krzyż). Nałożenie kleju, w zależności od rodzaju sklejki oraz grubości forniru, wynosi 130-200g/m2 powierzchni forniru. Przed właściwym prasowaniem (na gorąco) wykonuje się prasowanie wstępne (na zimno), które ma za zadanie m.in. zmniejszenie wysokości wsadu. Wsady z klejem mocznikowym należy kleić w prasie na gorąco natychmiast po wstępnym prasowaniu, natomiast z klejem fenolowym mogą czekać na klejenie kilka godzin, a nawet kilka dni. Przygotowane wsady prasuje się w prasie hydraulicznej przy temp. 125-130 stopni C ( w zależności od rodzaju użytego kleju); w czasie ok. 1 minuty na 1mm grubości sklejki; przy ciśnieniu 1,1 – 1,5 MPa dla gatunków miękkich oraz 1,5 – 2,0 MPa dla gatunków twardych.

Obróbka wykończeniowa

Po wcześniejszym sezonowaniu, sklejone arkusze sklejki obrzyna się z czterech stron na określony format. Dokładność cięcia wynosi +/- 1 mm. Ubytki forniru na powierzchni, pęknięcia i otwory zaprawia się kitem. Arkusze sklejki po naprawie szlifuje się na szlifierce szeroko taśmowej, przy zastosowaniu bezkońcowej taśmy szlifierskiej o odpowiedniej granulacji. Szlifowanie sklejki ma podwójne zadanie tj. skalibrowanie grubości oraz wygładzenie powierzchni.

Sortowanie sklejki

Ostatnią operacją przed wprowadzeniem sklejki do magazynu wyrobów gotowych jest jej klasyfikacja oraz kontrola jakości. Jakość sklejki należy kontrolować pod względem wyglądu zewnętrznego, wymiarów, wilgotności oraz jakości sklejenia. Pierwsze dwie cechy sprawdza się w czasie sortowania, pozostałe bada w laboratorium zakładowym. Podczas sortowania ocenia się wygląd zewnętrzny każdej strony arkusza, zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej. Po zakwalifikowaniu do odpowiedniej klasy jakości, arkusz stempluje się w górnym, lewym rogu powierzchni sklejki lub na wąskiej płaszczyźnie.

Pakowanie i magazynowanie

Sklejkę przechowuje się w magazynie, w którym względna wilgotność powietrza nie przekracza 80%. Układa się je w stosy (pakiety) arkusza na arkuszu („na głucho”) na paletach o wymiarach większych od układanych arkuszy. Każdy stos powinien zawierać sklejkę jednego typu (suchotrwała lub wodoodporna), rodzaju, formatu, grubości i klasy jakości. Pomieszczenia, w których przechowuje się sklejkę, powinny zabezpieczać ją przed zawilgoceniem i innymi niekorzystnymi wpływami. Celem łatwiejszego zidentyfikowania i odnalezienia, każdy pakiet sklejek jest szczegółowo opisany na karcie identyfikacyjnej.