Facebook

Języki

Utwórz Zapytanie ofertowe

Kontakt

Bydgoskie Zakłady Sklejek
"SKLEJKA - MULTI" S.A.
ul. Fordońska 154
85-752 Bydgoszcz
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000143161

NIP 554-10-00-209
Regon 090480375

Kapitał Zakładowy 1 312 500,00 PLN

Działy nieprodukcyjne pracują od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Karty pionowe

Karty pionowe